Skip to main content
level

Bạn đang chuẩn bị hồ sơ thi công chức nhưng bạn chưa hiểu rõ những điều kiện hồ sơ thi công chức gồm những gì? Thi công chức cần chứng chỉ tiếng Anh gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết bài viết với nội dung “Chứng chỉ tiếng Anh thi công chức theo quy định của Bộ Nội vụ”.

Điều kiện dự tuyển công chức, viên chức

Theo quy định tại Điều 35 Luật cán bộ, công chức năm 2008, việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế. Do đó người có các điều kiện sau đây mới được đăng ký dự tuyển công chức, viên chức:

 • Người có quốc tịch Việt Nam
 • Phải đủ 18 tuổi trở lên
 • Có đầy đủ đơn dự tuyển và lý lịch rõ ràng, không thuộc các trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự…
 • Có đầy đủ các văn bằng chứng chỉ theo quy định hiện hành. Trong số đó là bằng cấp bằng tiếng Anh thi công chức là một trong số những điều kiện bắt buộc.
 • Là người có phẩm chất đạo đức tốt.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định tại khoản 2 điều 22 luật cán bộ công chức năm 2010:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Chứng chỉ tiếng Anh thi công chức, viên chức 2022

Hãy cùng Edulife tìm hiểu chi tiết hơn những quy định yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh thi công chức theo luật hiện hành và chứng chỉ tiếng Anh thi viên chức 2022.

Quy định về điều kiện tiếng Anh thi công chức

Quy định về điều kiện tiếng Anh thi công chức, viên chức

Các văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh phụ thuộc vào trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của các ngạch công chức, tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp… Trong đó cần thực hiện đúng các quy định về chứng chỉ ngoại ngữ thi công chức, chứng chỉ tiếng anh thi viên chức 2022 đều căn cứ vào KNLNN 6 bậc áp dụng cho Việt Nam.

 • Chứng chỉ tiếng Anh
 • Giấy xác nhận kết quả thi TOEFL ITP tương đương khung tham chiếu Châu Âu A2.

Ngoài chứng chỉ tiếng Anh thi công chức, viên chức là A2 thì các bạn vẫn có thể tham khảo thêm các chứng chỉ tiếng Anh tương đương như TOEFL ITP của IIG Việt Nam. Trình độ này tương đương với khung tham chiếu Châu Âu A2, là chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 đáp ứng điều kiện thi công chức, viên chức.

Ai cần thi chứng chỉ tiếng Anh?

 • Mỗi bộ ngành đã có những thông tư, những quy định về tiêu chuẩn cho các ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
 • Những người có yêu cầu các bộ công nhân viên chức phải có chứng chỉ tiếng Anh như TOEFL, TOEIC, IELTS…
 • Các chứng chỉ tiếng Anh dành cho thi đầu vào thạc sĩ và nghiên cứu sinh.
 • Việc có chứng chỉ tiếng anh là điều kiện đối với đại đa số học sinh, sinh viên Việt Nam.

Quy định đối tượng được miễn thi ngoại ngữ

Nghị định 24/2010/NĐ-CP về thi tuyển công chức và Nghị định 29/2012/NĐCP về thi tuyển viên chức quy định các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ gồm:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ. Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
 • Tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP, Chính phủ quy định ngoài 02 trường hợp nêu trên, còn có 01 trường hợp khác cũng được miễn thi ngoại ngữ, là: Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

Từ năm 2020, có tất cả 03 trường hợp được miễn thi ngoại ngữ khi thi tuyển công chức, viên chức, thay vì chỉ có 02 trường hợp như trước đây.

 

Thi viên chức cần chứng chỉ tiếng Anh gì?

Điều kiện trình độ ngoại ngữ thi viên chức được quy định cụ thể tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam. Việc công nhận trình độ ngoại ngữ tương đương thực hiện theo Hướng dẫn số 4645/SGD&ĐT-GDTX-CN ngày 14/12/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội, cụ thể:

Đối với chương trình tiếng Anh thực hành A,B,C: Ban hành theo Quyết định số 177/QĐ- TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ GD&ĐT, chứng chỉ tiếng Anh A1, A2, B1, B2, C1, C2 ban hành theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ GD&ĐT trước đây được tạm thời quy đổi theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam. Ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT (Khung 6 bậc) như sau:

 • Trình độ A theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT và trình độ A1 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 1 của Khung 6 bậc;
 • Trình độ B theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT và trình độ A2 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc.
 • Trình độ C theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT và trình độ B1 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 3 của Khung 6 bậc.
 • Trình độ B2 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 4 của Khung 6 bậ.
 • Trình độ C1 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 5 của Khung 6 bậc.
 • Trình độ C2 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 6 của Khung 6 bậc.

Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: Các chứng chỉ này đã được cấp và vẫn còn thời hạn sử dụng có thể thay thế tiếng Anh trình độ A2,B1, B2, C1, C2 theo quy định.

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh thi viên chức phải đạt tiếng Anh bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Chứng chỉ tiếng Anh thi công chức thuế

Theo quy định luật cán bộ công chức như đã phân tích trên thì công chức thuế cũng yêu cầu phải có bằng tiếng Anh A2 theo KNLNN 6 bậc áp dụng tại Việt Nam. Đưa vào bảng quy đổi sau đây thì những chứng chỉ tiếng Anh thi công chức thuế phải là người có TOEIC 150 trở lên và IELTS 3.0 trở lên.

6level

Công chức cần chứng chỉ tiếng Anh gì?

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức hành chính, văn thư

Tại Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư Bộ Nội vụ đã có những quy định cụ thể. Theo đó, so với quy định cũ thì Thông tư 02/2021 chính thức bãi bỏ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học của công chức chuyên ngành hành chính và chuyên ngành văn thư.

Nội dung này được Bộ Nội vụ quy định cụ thể tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Cụ thể, với ngạch công chức hành chính cao cấp, khoản 3 Điều 5 Thông tư 02/2021 chỉ yêu cầu:

 • Bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp trở lên;
 • Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính hoặc giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị;
 • Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước theo chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp.

Như vậy so với Thông tư 11/2014/TT-BNV hiện áp dụng thì quy định bằng tiếng Anh thi công chức đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính không còn cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học… Bằng tiếng Anh thi công chức sẽ chính thức bỏ đối với công chức hành chính văn thư bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/08/2021.

Luyện chứng chỉ tiếng Anh thi công chức

Luyện thi chứng chỉ tiếng Anh thi công chức ở đâu uy tín? Đây chắc chắn là điều mà rất nhiều người quan tâm để lựa chọn cho mình những đơn vị luyện thi chuẩn, tránh những trường hợp gặp phải những trung tâm mua bán bằng giả, khiến bạn tiền mất tật mang.

 

Nắm bắt được nhu cầu học thật thi thật của đông đảo học viên mà BOT đã không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng cũng như quy mô giảng dạy các khóa luyện thi chứng chỉ tiếng Anh, tin học đáp ứng cho đông đảo học viên. Lựa chọn theo học tại Edulife các bạn hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì:

 • BOT là đơn vị đầu tiên cam kết chất lượng bằng văn bản
 • Liên tục tuyển sinh và khai giảng các khóa học đa dạng (Khóa học chứng chỉ tiếng Anh theo định dạng Vstep, Khung Châu Âu và các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, ngoài ra trung tâm còn liên tục các khóa luyện thi chứng chỉ tiếng anh tin học thi công chức chất lượng.
 • Đội ngũ giảng viên giỏi, nhiều năm kinh nghiệm và nhiệt huyết sẽ mang đến những phương pháp truyền tải và những nội dung chương trình học bám sát với nội dung thi.
 • Hình thức học đa dạng: Bạn có thể lựa chọn học tại trung tâm hoặc online thông qua phần mềm Zoom vừa giúp quý anh/chị tiết kiệm được thời gian và chi phí học tập.
 • Tiết kiệm chi phí học tập, không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí nào trong quá trình luyện thi.

Thông qua bài viết này các bạn đã có thêm những thông tin, kiến thức chính xác nhất thi viên chức cần chứng chỉ tiếng anh gì? Thi công chức cần chứng chỉ tiếng Anh loại gì? Nếu bạn đang có ý định đăng ký thi tuyển công chức sắp tới thì ngay từ bây giờ hãy lựa chọn cho mình những khóa luyện thi tiếng Anh, tin học để có thể lấy bằng đúng thời hạn. Chúc các bạn thành công!